Mitä hypnoosi on?

Hypnoosi on normaalista päiväntilasta poikkeava tietoisuuden tila, jossa mieli on avoin vastaanottamaan uusia ajatuksia. Tätä vastaanottavaa tietoisuuden tilaa hyväksikäyttäen voidaan hypnoosissa muuttaa ihmisen omaksumia haitallisia ajatusmalleja ja uskomuksia.

Luonnostaan koemme hypnoosin kaltaisen tilan mm. ollessamme nukahtamaisillamme tai juuri heräämäisillämme.

Hypnoterapiassa asiakas johdetaan hypnoosiin rentouttaen asiakasta erilaisien menetelmien eli induktioiden avulla.

Hypnoosin syvyys voi vaihdella kevyestä syvään, mutta usein työskennellään vain kevyessä hypnoosissa. Monesti hoidon tavoitteena onkin saavuttaa vain sopivan rentoutunut tila, jossa asiakas on aktiivinen ja vastaanottavainen uusille ajatuksille ja kehotuksille eli suggestioille.

Hypnoosi perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen luottamussuhteeseen, jossa voidaan luoda turvallinen ilmapiiri. Hypnoosia varten tarvitaan aina halukkuus yhteistyöhön, jotta päästään haluttuihin tavoitteisiin.

Hypnoosi on myös stressiä laukaisevaa, rauhoittavaa ja rentouttavaa.