Hinnasto

Aloitustapaaminen 1,5 h 135 €

Aloitustapaaminen sisältää asiakkaan alkuhaastattelun sekä rentouttavan ja minäkuvaa kehittävän hypnoosisession. Aloitustapaamisessa määritetään asiakkaan tarve, jonka perusteella toteutetaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Kertatapaaminen 1 h 95 €

Alkuhaastattelun jälkeen työskennellään pääsääntöisesti tunnin mittaisilla tapaamisilla, joihin sisältyy asiakkaalle räätälöity hypnoosisessio seurantakeskusteluineen. Räätälöidyn hypnoosisession lisäksi asiakas saa yksilöidyn hypnoosiäänitteen kotona kuunneltavaksi sekä uusia ajatusmalleja tukevia kotitehtäviä. Nämä kotona tehtävät harjoitteet tukevat muutosta ja ovat keskeinen osa hypnoterapiaa.

Tupakanpolton vieroitus 2 x 1,5 h 290 €

Tupakanpolton vieroitus -paketti sisältää aloitustapaamisen (kuten yllä), hypnoosisession tupakanpolton lopettamiseksi sekä vieroituksen tuen.

Hypnoterapiapaketit 5/10 tapaamista 1-1,5 h

Vaikka hypnoosilla saadaan yleensä nopeasti tuloksia, on usein vaikea arvioida, kuinka monta käyntiä jokin elämänhaaste vaatii ennen tyydyttävää lopputulosta. Halutessasi voitkin hoidon alussa valita edullisemman 5 tai 10 kerran pakettihinnan. KYSY LISÄÄ!